Goedkope Programmeurs heeft als missie om hoge kwaliteit websoftware en scripts te leveren. Door werk uit te besteden aan programmeurs in lagelonenlanden ontstaat er een win-winsituatie: lage kosten voor de (Nederlandse) opdrachtgever(s) enerzijds en werkgelegenheid en daarmee verbeterde leefomstandigheden voor de plaatselijke bevolking anderzijds.

“Het scheppen van werkgelegenheid in lagelonenlanden is de leidraad voor onze missie.”

Meer weten over onze missie of over onze programmeurs? Neem contact met ons op of lees hier meer over onze PHP programmeurs.